ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az "Virail portál" használatának általános szerződési feltételei

1. Általános rendelkezések

(1) A Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin, Németország (továbbiakban: "Virail") technikai felületet biztosít, amely lehetővé teszi a különböző közlekedési szolgáltatóknak, beleértve a kereskedelmi és magán közlekedési szolgáltatókat (továbbiakban: "Szolgáltatók"), hogy szállítási utazásokat (vonattal, busszal, repülővel és telekocsi szolgáltatással) tegyenek közzé egy adatbázisban, amely összekapcsolható a Szolgáltatók különféle foglalási webhelyeivel. A szálláskereső felhasználók (továbbiakban: "Felhasználók") hozzáférést kapnak ehhez az adatbázishoz a www.virail.hu weboldal és/vagy a Virail által üzemeltetett egyéb weboldalakon keresztül, és/vagy közvetlenül a Szolgáltató honlapjára irányító Virail weboldalakon keresztül, hogy lefolytassák a foglalási folyamatot.

(2) Ezek a szerződési feltételek szabályozzák az említett Virail weboldalakon keresztüli adatbázis használatát, és magukban foglalják a Virail által kifejlesztett mobil weboldalakon történő hozzáférést és bármilyen alkalmazást ("alkalmazás"), valamint harmadik féltől származó mobil eszközök számára biztosított portálokat vagy alkalmazásokat is. Ezek a szerződési feltételek kizárólag alkalmazandók; a Virail elutasítja a Felhasználók által előírt alternatív szerződési feltételek alkalmazását.

(3) Az összes, a Virail által üzemeltetett weboldal és az általunk nyújtott adatbázisok ("Weboldalunk") használata csak magáncélra engedélyezett. A Weboldalunkat kifejezetten tiltjuk a kereskedelmi felhasználásra. A Weboldalunkat nem szabad hamis, csalóka vagy spekulatív foglalásokra használni, és nem szabad a jövőbeni igényeket lefedni. A Weboldalunk használatával megerősíti, hogy tartózkodni fog az alábbi cselekedetektől és intézkedésektől a Virail előzetes írásbeli engedélye nélkül:

2. Virail szolgáltatások a felhasználók számára

(1) A Virail célzott keresési funkciót nyújt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az adatbázisban megtalálják a legmegfelelőbb szolgáltató ajánlatát, majd átirányítsák a felhasználót annak a szolgáltató webhelyére, vagy közvetlenül kapcsolatba lépjenek a szolgáltatóval. A Virail tehát nem a webhelyek szolgáltatója ezek közül egyiknek sem. Kifejezetten kijelenti, hogy a Virail szolgáltatásainak használata nem eredményez csomagutazási szerződést a Virail számára a német polgári törvénykönyv (BGB) 651a. § értelmében.

(2) Ha egy keresés során számos eredményt kapunk, a megjelenített eredményeket egy meghatározott mennyiségre korlátozzuk a keresési funkcionalitás garantálása érdekében.

(3) A felhasználók díjmentesen használhatják a Virail adatbázisát.

(4) A Virail tájékoztatja, hogy a szolgáltatók által közzétett ajánlatok esetében egy sikeres foglalási szerződés esetén jutalék fizetésére is sor kerülhet. Az ilyen szerződés létrejöttének módjának és tartalmának összhangban kell lennie a jogszabályokkal és a két érintett fél közötti megállapodással.

(5) A Virail engedélyezheti, hogy szolgáltatásait harmadik felek nyújtsák be.

(6) Mivel a Virail szolgáltatásait ingyenesen nyújtja, a felhasználónak nincs jogi követelése a kártérítésre vagy a szerződés végrehajtására. A Virail fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor értesítés nélkül törölje az ajánlatot.

3. A Virail nem felelős az ajánlatokért vagy a következő foglalási szerződésekért

(1) A Virail kizárólag a technikai szolgáltató, amely csak lehetővé teszi a megfelelő ajánlatok keresését. A Virail nem tesz közzé saját ajánlatokat a fent említett weboldalakon, és nem vállal felelősséget az ott közzétett ajánlatokért. A szolgáltató viseli a teljes felelősséget az említett weboldalakon és a Virail által hivatkozott bármely más weboldalon közzétett ajánlatokért, valamint az ezekhez kapcsolódó szándéknyilatkozatokért. A Virail nem vállal felelősséget az általuk közölt információk pontosságáért vagy frissességéért, különösen akkor, ha ezek az információk egy mobil eszközön vannak tárolva.

(2) Az ajánlatok vagy jegyek kizárólag a szolgáltató és a felhasználó között léteznek. A Virail mentes minden szerződéses szabályozástól, megállapodástól vagy igénytől, amely a felhasználó és bármely külső foglalási ügynök között fennáll. A foglalásokat kizárólag a szolgáltató vagy közlekedési ügynökség Általános Szerződési Feltételei szabályozzák, különösen a lemondással és visszavonással kapcsolatban. A foglalási szolgáltató vagy közlekedési ügynökség marad az egyetlen kapcsolattartó a foglalási és fizetési folyamatokkal, valamint a szerződéssel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. A Virail nem tud információkat nyújtani ezekkel kapcsolatban.

(3) Az előző bekezdések (1) és (2) hatályban maradnak abban az esetben és feltétel mellett, hogyha a Virail maga foglalásokat vagy foglalási kérelmeket vagy a hozzájuk tartozó adatokat és információkat rögzít a szolgáltatóhoz történő foglalás vagy foglalási kérelem továbbításának céljából (például expressz foglalások vagy érdeklődési űrlapok keretében).

(4) Az ajánlatokat folyamatosan frissítik egy technikai interfész segítségével.

4. Árak

(1) Az ajánlat(ok)ban szereplő árakat a Szolgáltató határozza meg, és legalább naponta egyszer közli a Virail számára.

(2) Az ajánlati árat az elszállásolás végső árának kell tekinteni, azonban az árak megfelelőségéért és pontosságáért a Szolgáltató felel. Habár a Virail törekszik az ajánlat teljes költségének bemutatására, a Szolgáltató foglalási weboldala további díjakat is felszámolhat.

5. Felelősség

(1) A Virail nem felelős a Szolgáltató által létrehozott tartalom és/vagy ajánlatok pontosságáért, minőségéért, teljességéért, megbízhatóságáért vagy hitelességéért. Különösen a Virail nem nyújt ajánlást és további információkat a Szolgáltató és/vagy az ajánlat kiválasztásával kapcsolatban.

(2) A Virail nem felelős olyan technikai zavarokért, amelyek oka a Virail felelősségi körén kívül van, vagy vis maior által okozott.

(3) A Virail nem garantálja az adathoz való zavartalan hozzáférést. A Virail fenntartja magának a jogot a technikai karbantartás elvégzésére, amennyire csak szükség van rá.

(4) A Virail csak szándékos szándék és súlyos gondatlanság esetén felelős károkért, függetlenül a jogalapoktól. Egyszerű gondatlanság esetén nincs felelősség, kivéve az élet, test vagy egészség sérelmével és a termékfelelősségi törvény alapján keletkező igényeket.

(5) A Virail felelősségének korlátozásai vonatkoznak a munkavállalók, képviselők és ügynökök személyes felelősségére is.

6. Adatvédelem

(1) A Virail a felhasználók adatainak védelmét tartja elsődleges fontosságúnak. További információért kérjük, tekintse meg a Virail Adatvédelmi Szabályzatát.

(2) A személyes adatokat csak a Felhasználó hozzájárulásával vagy ha adatainak gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása jogszabályok által engedélyezett.

7. Az ÁSZF módosításai

(1) A Virail fenntartja magának az jogot, hogy módosítsa az ÁSZF-et legalább hat hetes ésszerű előzetes értesítés mellett. A módosítások esetén a Virail közzéteszi azokat a weboldalon, és megnevezi a hatályba lépésük dátumát.

(2) Ha a Felhasználó nem utasítja el ezeket a módosításokat a közzététel napjától számított hat héten belül, a módosított ÁSZF-et a Felhasználó elfogadottnak tekinti. A Felhasználókat erről emlékeztetik az ÁSZF módosításai közleményben.

8. Végleges rendelkezések

(1) A Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai alkalmazandók azzal kivétellel, hogy nem alkalmazzuk az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Áruk Adásvételéről szóló egyezményt (CISG). Az adósságvégrehajtás helye és joghatósága az összes ebből a szerződésből eredő vagy vele összefüggő vitára vonatkozóan a berlini bíróság.

(2) Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha szolgáltatásainkat, ideértve ezeket az Általános Szerződési Feltételeket is, angolul kínálják és ismertetik, akkor az angol és a német verzió közötti eltérés esetén mindenképpen a német nyelvű verzió az irányadó. A német verzió a következő linken található: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Ha az Általános Szerződési Feltételek egyike egészében vagy részben érvénytelenné válik, vagy a jogszabályok szerint nem működőképes, ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét.

Virail GmbH White Label Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezetés

A Virail GmbH - partnerek aggregálása által nyújtott metakeresési szolgáltatásaival együtt - lehetővé teheti a Vásárlók számára, hogy harmadik fél közlekedési szolgáltatásokat foglaljanak le harmadik fél partnerek használatával egy "Fehér Címke Megoldás" vagy alternatív termék segítségével. Az ilyen termék használatával a Vásárlók lehetőséget kapnak engedélyezett szállítók kiválasztására a Fehér Címke partneren keresztül a Virail bármely helyi oldalán vagy a Virail weboldalán keresztül.

Ezen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a Virail és a Fehér Címke Partner által nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak. Ennek megfelelően a Fehér Címke Platformhoz való hozzáférés és használat, a Fehér Címke Partner felelőssége és a szállítási szolgáltatást nyújtó Szállítóra vonatkoznak.

2. Szolgáltatások használata

2.1 Földi Közlekedési Szolgáltatások

A Virail nem nyújt közlekedési szolgáltatást a Vásárlóknak. A Szállító az egyetlen olyan fél, amely közlekedési szolgáltatást nyújt, és felelős a jegyértékesítésért, a fuvarozás és a jegyértékesítés feltételeiért és szerződéséért. A legtöbb esetben

A Virail nem jogi partner a jegyértékesítésért, mivel ezt a Fehér Címke Partner kezeli. Ennek megfelelően a Virail nem vállal felelősséget ilyen szerződésekért.

A Vásárlók elismerik, hogy a jegyértékesítés és a hozzá kapcsolódó elemek, például helyfoglalás, poggyász és frissítések, a releváns Szállító általános szerződési feltételei ("ÁSZF") szerint történik, és a jegyfoglalás során elfogadják azokat a Fehér Címke Platformon keresztül történő jegyfoglalás során.

2.2 A Fehér Címke Platform beállítása

A Fehér Címke Platformot egy harmadik fél partner, a Distribusion Technologies GmbH szolgáltatja, amely Németországban található (a továbbiakban "Distribusion"). A Distribusion globális terjedési rendszert (GDS) fejleszt és működtet a földi közlekedési jegyek számára, amely magában foglalja, de nem kizárólagosan a földi közlekedési tartalom ellátását, a technikai ellátást egy fehér címke platformmegoldáshoz a vásárlói pénztár oldalakhoz, a fizetési feldolgozást, a számlázást és a számlázást.

A Virail a Distribusion szolgáltatásait használja a "Fehér Címke Platform" nyújtásához a Vásárlóinak, hogy lehetővé tegye a Szállítók jegyeinek lefoglalását. Ennek megfelelően a Distribusion a tartalom technikai ellátását és a Vásárlói foglalások feldolgozását biztosítja a jegyek értékesítésének lehetővé tétele érdekében. Mivel technikai partnerként a Distribusion nem felelős a vásárlói szolgáltatási kérelmek vagy kérdések kezeléséért. Abban az esetben, ha kérelem vagy panasz merül fel a fizetési vagy tranzakciós problémákkal kapcsolatban, ezeket a Virailhoz kell küldeni, aki továbbítja a kérelmet a Distribusionhoz.

2.3 Szolgáltatott információk

A Vásárlóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az összes általuk megadott információ igaz, érvényes és naprakész legyen a Fehér Címke Platform használata során. A Virail és/vagy szolgáltatói fenntartják a jogot az általuk benyújtott adatok ellenőrzésére a transzparencia és a csalás észlelése érdekében.

A Vásárló továbbá felelős a pontatlan információk nyújtásával kapcsolatos következményekért és költségekért. Az ilyen információk benyújtásakor a Vásárlóknak tudomásul kell venniük, hogy a helyfoglalás, a foglalással kapcsolatos ülőhelyek, poggyász és frissítések a foglalás során hozzáférhetővé válnak a Szállító által elfogadott ÁSZF szerint.

3. Árak és fizetések

3.1 Árak és díjak

A Fehér Címke Szolgáltató Ajánlatát kizárólag a Szállító vagy annak partnere határozza meg. A Virail nem felelős a Szállító által meghatározott árért. Ha a Vásárlónak kérdései vannak az árral kapcsolatban, akkor közvetlenül a Szállítóval kell felvennie a kapcsolatot.

A Vásárlók találkozhatnak különböző árakkal az ajánlat esetében. Ennek oka a gyorsabb eredmények nyújtása a Vásárlóknak a felhasználói élmény javítása érdekében történő gyorsítótárolás és az oldalakon található adatok tárolására és valutaváltásra való felhasználás miatt. A gyorsítótár alkalmazása az eredmények gyorsabb szolgáltatása érdekében történik a Vásárlók számára, miközben korlátozza a Partner rendszereire gyakorolt ​​terhelést.

A Fehér Címke Megoldás, amely a pénztári szolgáltatást biztosítja, megjeleníti a megfelelő árat a kiválasztott valutában történő foglaláshoz és/vagy elérhetővé történő foglaláshoz.

A Virail által kínált ár egy valutában történő megjelenítése nem biztosítja, hogy az ajánlatot az adott valutában lehetséges lefoglalni. A lehetséges foglalási valutákat a Fehér Címke Megoldás Partner határozza meg.

3.2 Fizetés

A Fehér Címke Megoldás Partnerként működő Distribusion szintén a Szállító együttműködő partnereként működik. Ha bármilyen panasza és/vagy kérdése merül fel egy ajánlat fizetésével kapcsolatban a Fehér Címke Megoldáson keresztül, forduljon a Virail Ügyfélszolgálathoz, amely ezután továbbítja a panaszát és/vagy kérdését a Distribusionnek.

Amikor egy ajánlatot vásárol a Fehér Címke Platformon, a Vásárló a jegy árát a jegyet kibocsátó személynek fizeti, akitől a Vásárló megvette a jegyet. Amennyiben alkalmazható, a Vásárló a jegy ára mellett külön díjat is fizet ("Szolgáltatási Díj"). A Szolgáltatási Díj a vásárlónak a jegy árán felül nyújt ügyfélszolgálatot, valamint a Virail által nyújtott egyéb termékeket és szolgáltatásokat. Ennek megfelelően a Szolgáltatási Díj nem visszatéríthető, miután a tranzakció megtörtént.

Ha szeretné lemondani vagy módosítani egy már lefoglalt Fehér Címke Szállító Ajánlatot, kérjük, tekintse meg a releváns szakaszt és/vagy a Virail GYIK részét.

3.3 Fizetési módok

A Fehér Címke Szállító Ajánlatok a Fehér Címke Platformon bármikor frissíthetők a fizetési módok hozzáadásával vagy eltávolításával. Jelenleg elérhető fizetési módok:

Ha a fizetés hitelkártyával vagy Google Pay-jel történik, a Vásárló számláját a foglalás befejezése után terhelik meg. A kártyatulajdonos nevét és hitelkártyaadatait a Distribusion továbbítja fizetési szolgáltatójának, az Adyennek, az Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Hollandia.

4. Lemondási Feltételek

A Szállító általi szolgáltatás lemondása és/vagy módosítása esetén a Felhasználónak jogában áll az érvényes jog és/vagy Szállító ÁSZF értelmében követelni a Szállítótól kifizetett összeg visszatérítését és/vagy más jogokat.

Részletek a Szállító ÁSZF-ben találhatók. A Virail nem felelős semmilyen összeg visszatérítéséért, vagy károkért és/vagy nyereségvesztésért, sem alternatív közlekedési szolgáltatások szervezéséért. Amennyiben egy Felhasználó biztosítani szeretné, hogy milyen jogai vannak egy szállítóval történő foglalás során, érdeklődjön a Szállító ÁSZF és/vagy közvetlenül a Szállító felé további információkért.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a White Label Platformon keresztül lemondja a foglalt ajánlatot, a lemondási jogok azzal a feltétellel érvényesek, hogy milyen feltételek vonatkoznak az ajánlatot lefoglaló Szállítóval kötött szerződésre. Abban az esetben, ha egy Felhasználó visszatérítést kér, a Szolgáltatási Díj (ha van ilyen) továbbra is a Virailnál marad a szolgáltatás nyújtásáért cserébe.

Amennyiben egy Szállító online lemondást/módosítást engedélyez a lefoglalt jegy esetében, azokat a módosításokat a releváns Szállító ÁSZF értelmében lehet elvégezni. Ebben az esetben a Felhasználónak lehetőséget biztosítanak arra, hogy módosítsa a foglalást (lemondás/módosítás) az ajánlatnak megfelelően. Amennyiben nem nyújtanak linket, a Felhasználó felveheti a kapcsolatot a Virail Ügyfélszolgálattal, hogy segítsen a foglalt ajánlat módosításában, vagy visszatérítési lehetőség biztosításában, amelyet a foglalás során jeleznek. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy nem visszatéríthető vagy nem módosítható jegyet foglalt, a Virail és a White Label Partner ("Distribusion") nem képes ezeket a szolgáltatásokat nyújtani a foglalásnak megfelelően.

5. Személyes adatok

A White Label Platform használatával kapcsolatosan a Felhasználók által megadott személyes adatokat a Virail és/vagy a Distribusion gyűjtheti és feldolgozhatja. A Platform használata során a Felhasználók elismerik és elfogadják a személyes adataik feldolgozását a vonatkozó jogszabályok és a White Label Platform Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései szerint.

6. A White Label Platform használata

A Virail a Felhasználók számára nem kizárólagos, személyes és átruházhatatlan jogot biztosít a White Label Platform és a szolgáltatások használatára saját személyes és magánhasználatra, nem kereskedelmi célra és a White Label Platform és a szolgáltatások céljaival összhangban.

A Felhasználóknak tilos a White Label Platform és a szolgáltatások, valamint tartalmuk bármilyen más használata vagy kizsákmányolása a Virail előzetes írásbeli engedélye nélkül. Különösen tilos a Felhasználók számára:

a White Label Platform kereskedelmi vagy profit-orientált célú használata; a White Label Platform, a szolgáltatások és a tartalom reprodukálása, módosítása, alkalmazkodása, terjesztése, nyilvános bemutatása és terjesztése, kivéve, ha a Virail kifejezetten írásban engedélyezi; a White Label Platform vagy a szolgáltatások dekompilálása és visszafejtése; vagy adatok kinyerése vagy kinyerésének kísérlete (például adatbányászati ​​robotok vagy bármely más hasonló adatgyűjtési eszköz használatával és / vagy "screen scraping" végrehajtásával).

7. Virail szerepe

A Virail közvetítőként biztosítja a Felhasználók számára a közlekedési szolgáltatások összehasonlításának lehetőségét a tranzakció megkötése előtt vagy (a) egy Partnerhez történő átirányítás vagy (b) a Distribusion által biztosított White Label Platformon keresztül. A itt szereplő ÁSZF ezen utóbbihoz (b) kapcsolódik és a tranzakció megkötésére a White Label Platformon keresztül. Ebben a forgatókönyvben a Virail - a legtöbb esetben - nem szerződéses partner a White Label Carrier Offer vonatkozásában, és semmilyen esetben sem a kínált szállítási szolgáltatások vonatkozásában. A White Label T&C elfogadásával a Felhasználó egyetért és megérti, hogy a Virail nem felelős semmilyen megállapodásért, amit a Felhasználó és a Szállító között kötnek.

A Virail nem nyújt közlekedési szolgáltatást, és nem működik szállítóként. A Virail közvetítőként működik a Felhasználó és a Szállító között a Distribusion White Label Platformon keresztül. A Virail nem vonható felelősségre a Szállító által nyújtott szállítási szolgáltatásért, és nem felelős a Distribusion által biztosított White Label Platformon elérhető szolgáltatásokért sem. A Virail nem felelős többek között az alábbiakért:

8. Platform működése, elérhetősége és funkcionalitása

A Virail igyekszik biztosítani, hogy a White Label Platform mindig elérhető legyen. Azonban a Platformot időszakosan vagy teljesen felfüggeszthetik előzetes értesítés nélkül, karbantartás, migrációk, frissítések, üzemeltetési változások vagy technikai nehézségek miatt a Platform és/vagy az elérhetőséget korlátozó és hozzáférhetőséget korlátozó kapcsolódó elemekkel kapcsolatban.

A Virail fenntartja magának a jogot arra, hogy módosítsa vagy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggessze a White Label Platformhoz való hozzáférést vagy annak funkcióit, részben vagy egészben, egyedül vagy általánosan.

9. Alkalmazandó jog és joghatóság

A White Label T&C angol nyelven íródtak és német jog hatálya alá tartoznak. Az ÁSZF fordítható az angol verzióból további nyelvekre a Virail helyszínétől függően. Minden esetben az érvényes ÁSZF az eredeti angol példány, és mindig a német jog hatálya alá tartozik. A joghatóság helye Berlin.

10. Kapcsolattartási információk

Az elérhető cég attól függ, hogy milyen típusú kérdése van a Felhasználónak:

Virail GmbH Online Travel Agent (OTA) Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A Virail GmbH - a Partnerek összegyűjtése révén biztosított metakeresési szolgáltatások mellett - lehetővé teheti az Ügyfelek számára, hogy harmadik fél közlekedési szolgáltatásait foglalják le egy belső fizetési platformon keresztül, ahol a Virail Online Utazási Ügynökként (OTA) működik. E platform használatával az Ügyfelek közvetlenül a Virail GmbH-tól vásárolhatják és kaphatják meg jegyeiket.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Virail által nyújtott szolgáltatásokra és OTA megoldására vonatkoznak.

Szolgáltatások használata

Közlekedési szolgáltatások

A Virail nem nyújt közlekedési szolgáltatásokat az Ügyfeleknek. A Közlekedési szolgáltató az egyetlen fél, amely közlekedési szolgáltatást nyújt, és felelős a jegyekért, valamint a szállítási és jegyzési feltételekért és szerződésért. A legtöbb esetben a Virail nem szerződéses partnere a jegyeknek, mivel ezt a Közlekedési szolgáltató kezeli. Ebben az esetben a Virail nem vállal felelősséget az ilyen szerződésért.

Az Ügyfelek ezért tudomásul veszik, hogy a jegyek és a kapcsolódó tételek, mint például az ülések foglalása, poggyász és frissítések, az Ügyfelek által foglalt Közlekedési szolgáltató feltételei (T&C) alá tartoznak, és ezeket a feltételeket a Közlekedési szolgáltatóval történő foglaláskor, a fizetési platformunkon keresztül fogadják el.

Megadott információk

Az Ügyfeleknek biztosítaniuk kell, hogy a Virail fizetési platformján keresztül történő jegyvásárlás során megadott összes információ igaz, érvényes és aktuális legyen. A Virail és/vagy szolgáltatói fenntartják a jogot, hogy ellenőrizzék az ügyfelek által benyújtott összes adatot az átláthatóság és a csalás felderítése céljából.

Az Ügyfelek felelősek a pontatlan információk megadásából eredő következményekért és költségekért is. Az információk megadása során az Ügyfeleknek tudomásul kell venniük, hogy a foglalási folyamat során a Közlekedési szolgáltató által hozzáférhetővé tett feltételeknek (T&C) megfelelően járnak el.

 

Ár és Fizetés

Ár

A Virail nem felelős a fuvarozó által meghatározott árért. Ha az ügyfeleknek bármilyen kérdésük van az árral kapcsolatban, közvetlenül a fuvarozóval kell kapcsolatba lépniük.

Az ügyfelek különböző árakkal is találkozhatnak az ajánlatok eredményoldalán megjelenő árakhoz képest. Ennek oka az, hogy a keresési eredmények és/vagy más kapcsolódó oldalak adatainak tárolásához gyorsítótárat használnak, valamint az árfolyam-átváltások, amelyek különböző valutákban tükrözik az árakat. A gyorsítótárat az eredmények gyorsabb megjelenítése érdekében használják az ügyfeleknek, hogy javítsák a felhasználói élményt, miközben korlátozzák a partnerszolgáltatások terhelését.

A fizetési oldalon megjelenített ár az a "valós idejű" ár, amelyet harmadik fél partnereink biztosítanak, és amelyet az ügyfeleknek kell fizetniük. Az ügyfeleknek el kell fogadniuk a fuvarozó és a Virail általános szerződési feltételeit (T&C) a jegy megvásárlása előtt. Ennek eredményeként az ügyfelek elfogadják a vásárlásukért való felelősséget, és a vásárlás befejeztével elfogadják a fuvarozó visszatérítési és módosítási szabályzatát.

Díjak

Szolgáltatási díjak

A szolgáltatási díjért a Virail ügyfélszolgálatot, valamint egyéb termékeket és szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek. Ennek eredményeként a tranzakció megtörténte után a szolgáltatási díj nem visszatéríthető. A szolgáltatási díj külön kerül feltüntetésre a fizetési folyamat során, és a megvásárolt jegytől függően változhat.

Kártya feldolgozási díjak

További kártya feldolgozási díjak is felmerülhetnek bizonyos fizetési módok és/vagy valuták használatakor. Ezek a díjak nem visszatéríthetők, és a fizetés során automatikusan észlelhetők, és ha bármilyen díj alkalmazható, a megfelelő díjat felszámítják.

Lemondási díjak

A jegyvásárláshoz hasonlóan egy tranzakció is kiválthatja a kártya feldolgozási díjat egy jegy visszatérítésekor. Ezt a díjat automatikusan észlelik és levonják a visszatérítés során.

Fizetés

A fizetési folyamat során az ügyfelektől kérni fogják a Virail és a választott fuvarozó általános szerződési feltételeinek (T&C) megerősítését. Mindkét feltétel elérhető a fizetési oldalon, és közvetlenül megtekinthetők. Az ügyfeleket ezen az oldalon tájékoztatják a fuvarozó visszatérítési szabályzatáról is. Az ügyfeleknek kétszer ellenőrizniük kell a fizetés során megadott adatokat, mivel a hibás adatok problémát okozhatnak a foglalásban. A Virail nem módosíthatja vagy módosíthatja a foglalásokat. Minden szükséges módosítást a fuvarozónak kell jóváhagynia és végrehajtania. A Virail csak akkor tudja törölni és újraküldeni a jegyeket, ha az ügyfél nem kapta meg e-jegyét.

Miután az ügyfelek fizetése megtörtént, átirányítják őket egy megerősítő oldalra, és e-mailben kapják meg e-jegyüket. Abban az esetben, ha az ügyfelek nem kapták meg e-jegyüket, ellenőrizniük kell spam mappájukat, vagy várniuk kell egy ideig, hogy megérkezzen a jegy. Ha ez nem sikerül, az ügyfeleknek kapcsolatba kell lépniük a Virail-lel, és újra tudjuk küldeni a jegyet.

Fizetési módok

Az összes használható fizetési mód a fizetés során van felsorolva. A fizetési módok országonként és idővel változhatnak, mivel a fizetési módokat hozzáadják/eltávolítják.

Csalás

Csalás gyanúja esetén a Virail fenntartja magának a jogot, hogy ne ismerje el az ügyfelek által végzett foglalást, és törölje a tranzakciót. Ha az ügyfelek úgy vélik, hogy gyanúnk alaptalan, kapcsolatba léphetnek Segítő Központunkkal, hogy kérjék az ügyfelekkel szemben hozott döntés felülvizsgálatát, de a Virail fenntarthatja és fenntartja a döntést, hogy ne szolgálja ki az ügyfeleket csalás vagy más gyanús tevékenység gyanúja alapján.

 

Változások vagy Lemondások

A Virail jelenleg nem teszi lehetővé az ügyfelek számára a jegyek vagy foglalások módosítását. A Virail az egyes fuvarozók feltételeit (T&C) megjeleníti a fizetési folyamat során. Ha egy fuvarozó lehetővé teszi a jegyek cseréjét és/vagy visszatérítését, az a fuvarozó saját belátása szerint történik, függetlenül a Virail saját változásokat és lemondásokat érintő politikájától.

Ha az ügyfelek olyan jegyet vásárolnak, amely módosítást igényel, közvetlenül a fuvarozóval kell kapcsolatba lépniük. Abban az esetben, ha a fuvarozó engedélyezi a módosítást, képesek leszünk feldolgozni a változást. Azonban nem tudunk visszatérítést vagy módosítást biztosítani a fuvarozó jóváhagyása nélkül.

Kártérítés

A Virail felelőssége az online utazási ügynökként kínált szolgáltatásokra korlátozódik. Nem nyújtunk közlekedési szolgáltatásokat, és az ügyfeleknek a fuvarozóval kell kapcsolatba lépniük utazásukkal kapcsolatos problémák esetén. Minden utazással kapcsolatos igényt közvetlenül a fuvarozóhoz kell intézni.

Ha Ön az Európai Unióban tartózkodó ügyfél, az alábbi linken találja meg jogait:

Vasúti utasok jogai és kötelezettségei

Autóbuszos utasok jogai és kötelezettségei

Légi utasok jogai és kötelezettségei

A Virail saját belátása szerint megpróbál segíteni az ügyfeleknek, hogy biztosítsa, hogy a foglalásukkal kapcsolatos megfelelő gondozást kapják, valamint a fuvarozó által meghatározott feltételeket (T&C). Azonban nem vállalunk felelősséget a fuvarozó által hozott döntésekért, és végső soron a fuvarozók felelősek minden, a feltételeikben meghatározott kártérítésért vagy segítségnyújtásért.

Technikai Problémák

A Virail törekszik a folyamatos technikai működés és szolgáltatás biztosítására. Nem vállalunk azonban semmilyen felelősséget a szolgáltatásunk folyamatos elérhetőségéért és hozzáférhetőségéért, de megpróbáljuk ezt biztosítani. Ez különösen a technikai késedelmekre és hibákra, valamint az ezekből eredő károkra vonatkozik.

Abban az esetben, ha egy technikai probléma veszteséget okoz az ügyfeleinknek, a Virail saját belátása szerint visszatérítést nyújthat. Azonban csak akkor tudunk figyelembe venni egy potenciális visszatérítést, ha több feltétel teljesül:

  1. Az ügyfeleknek legalább 24 órával az utazás időpontja és dátuma előtt tájékoztatniuk kell a Virail-t a Segítő Központ platformon keresztül.

  2. Az ügyfeleknek vásárolniuk kell a Virail weboldalán, és terhelniük kell a hitelkártyájukat.

  3. Az ügyfeleknek nem szabad közvetve vagy közvetlenül okozniuk a problémát, és részleteket kell megadniuk a technikai problémáról és a probléma körülményeiről. Az ügyfeleknek továbbá válaszolniuk kell minden további információra vonatkozó kérésünkre, és együtt kell működniük a technikai probléma megoldásában. Ennek elmulasztása esetén nem tudunk visszatérítést nyújtani.

Személyes Adatok

A személyes adataikra vonatkozó ügyféljogokkal kapcsolatos információk megtalálhatók az Adatvédelmi Szabályzatunkban.

Felelősség Korlátozása

A Virail semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlen vagy következményes károkért. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik a nyereség, adatok és jó hírnév elvesztésére, szolgáltatás megszakítására, rendszerhibára vagy mentális, fizikai vagy érzelmi distresszre, amely ezen weboldal használatából vagy elérhetetlenségéből származik vagy ezzel kapcsolatos. A Virail és alkalmazottai felelőssége szándékos cselekedetre és súlyos gondatlanságra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a német Termékfelelősségi Törvény alatti követelésekre, sem a szerződés lényeges megszegésére.

Kapcsolatfelvételi Információk

Ha bármilyen kérdése van a Visszatérítési Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, látogasson el a Virail Segítő Központjába. Alternatív megoldásként felveheti velünk a kapcsolatot a [email protected] címen.